Zdravotní péče je ve stomatologii hrazena třemi způsoby:

  1. Část péče hradí zcela zdravotní pojišťovny , např. prevence, extrakce, základní výplně, celkové náhrady.
  2. Některé výkony jsou hrazeny částečně zdravotní pojišťovnou a částečně ji hradí pacient, např. korunky, můstky, snímací náhrady.
  3. Další výkony jsou hrazeny pouze pacientem, např. estetické výplně, kapslové amalgamové výplně, skl. nástavby aj.

V ceníku stomatologické péče jsou uvedeny ceny, které doplácí pacient u částečně hrazených výkonů nebo u nehrazených výkonů:

CENÍK STOMATOLOGICKÉ PÉČE

Výplně

00ng1 výplň 1-plošková, ag NG2 680.- Kč
00ng2 výplň 2-plošková, ag NG2 780.- Kč
00ng3 výplň 3-plošková, ag NG3 880.- Kč
00fo1 fotokomp. výplň 1-plošková 800.- Kč
00fo2 fotokomp. výplň 2-plošková – front. zuby 950.- Kč
00fo3 fotokomp. výplň 3-plošková – front. zuby 1350.- Kč
00fo4 fotokomp. výplň růžku zubu 1200.- Kč
00fo5 fotokomp. faseta přední plošky zubu 1800.- Kč
00fo6 fotokopm. výplň 2-plošková – zadní zuby 1200.- Kč
00fo7 fotokomp. výplň 3-plošková – zadní zuby 1400.- Kč
00giz výplň z GIZ cementu nebo oprava plast. fasety 800.- Kč
00cem cementování dual cem. 200.- Kč
00fas oprava fasety korunky fotokompozitem 1200.- Kč

Kořenové kanálky

00en1 endodontické ošetření jednoho kořen. kanálku 920.- Kč
00en2 endodontické ošetření dvou kořen. kanálků 1550.- Kč
00en3 endodontické ošetření tří kořen. kanálků 1850.- Kč

Nástavby

81042 kořenová nástavba 1350.- Kč
00čep kořenová nástavba sklolaminátová 1350.- Kč

Korunky

00prk provizorní korunka – protemp 200.- Kč
00otisk otisk pentamixem,dimension Penta H + Garant L 650.- Kč
81115 korunka celokeramická 5200.- Kč
81122 korunka fasetovaná – prysk. Durop. 3700.- Kč
81124 korunka fasetovaná – kompozitní 3800.-Kč
81132 korunka metalokeramická 4900.-Kč
71132 korunka metalokeramická do 18 let věku pac. 3000.- Kč

cena kovu se připočítává

Můstky

81202 korunka plášťová 2000,-Kč
81212 korunka fasetovaná – prysk. Durop. 3700,- Kč
81222 korunka fasetovaná kompozitní 3800,- Kč
81231 korunka metalokeramická 4900,- Kč
81302 mezičlen můstku faset. – prysk. Durop. 1300,-Kč
81303 mezičlen můstku faset. – kompozitní 1390,- Kč
81312 mezičlen můstku metalokeramický 2200,-Kč
81203 korunka celokeramická 5200,- Kč
81311 mezičlen celokeramický 2400,-Kč

cena kovu se připočítává

Protézy

82011 částečná snímatelná náhrada 4100,- Kč
82014 částečná snímatelná náhrada 4400,- Kč
82021 část. sním. náhr. s litou deskou 4440,- Kč
82031 část. imediátní náhrada 2600,- Kč
82032 část. imediátní náhrada 3300,-Kč
82104 horní skelet. náhrada 6100,- Kč
82105 horní skelet. náhrada 6900,-Kč
82114 dolní skelet. náhrada 6100,-Kč
82115 dolní skelet. náhrada 6900,-Kč
82205 horní celková náhrada – imediátní 4900,-Kč
82214 dolní celková náhrada – imediátní 4900,- Kč

Opravy

82301 zub v náhradě 290,- Kč
82311 lom protézy 350,-Kč
82320 oprava spony 510,-Kč
82331 rozšíření náhrady 580,-Kč

Parodontologie

00par ošetření parodontu mimo poj. 600.- Kč
00dla fotokompozitní parodontol. dlaha – 1 zub 790.- Kč

Bělení

00běd bělení domácí 4500.- Kč

Další výkony

00zoč zmeškaná a neomluvená návštěva 200.- Kč
/t. j. ztráta ordinačního času /
00adm administrativní výkon 100.- Kč

Zboží

00tepek TePe, Curaprox – kartáčky měkké 90.- Kč
00tepem TePe mezizubní kartáčky 160.- Kč

Tyto ceny vychází ze skutečné věcné kalkulace ekonomicky oprávněných
nákladů této praxe.