Zdravotní péče je ve stomatologii hrazena třemi způsoby:

  1. Část péče hradí zcela zdravotní pojišťovny , např. prevence, extrakce, základní výplně, celkové náhrady.
  2. Některé výkony jsou hrazeny částečně zdravotní pojišťovnou a částečně ji hradí pacient, např. korunky, můstky, snímací náhrady.
  3. Další výkony jsou hrazeny pouze pacientem, např. estetické výplně, kapslové amalgamové výplně, skl. nástavby aj.

V ceníku stomatologické péče jsou uvedeny ceny, které doplácí pacient u částečně hrazených výkonů nebo u nehrazených výkonů:

CENÍK STOMATOLOGICKÉ PÉČE

Výplně

00ng1 výplň 1-plošková, ag NG2 780.- Kč
00ng2 výplň 2-plošková, ag NG2 880.- Kč
00ng3 výplň 3-plošková, ag NG3 980.- Kč
00fo1 fotokomp. výplň 1-plošková 900.- Kč
00fo2 fotokomp. výplň 2-plošková – front. zuby 1100.- Kč
00fo3 fotokomp. výplň 3-plošková – front. zuby 1450.- Kč
00fo4 fotokomp. výplň růžku zubu 1400.- Kč
00fo5 fotokomp. faseta přední plošky zubu 2200.- Kč
00fo6 fotokopm. výplň 2-plošková – zadní zuby 1400.- Kč
00fo7 fotokomp. výplň 3-plošková – zadní zuby 1700.- Kč
00giz výplň z GIZ cementu nebo oprava plast. fasety 800.- Kč
00cem cementování dual cem. 300.- Kč
00fas oprava fasety korunky fotokompozitem 1400.- Kč

Kořenové kanálky

00en1 endodontické ošetření jednoho kořen. kanálku 1020.- Kč
00en2 endodontické ošetření dvou kořen. kanálků 1650.- Kč
00en3 endodontické ošetření tří kořen. kanálků 1950.- Kč

Nástavby

020112 kořenová nástavba 1900.- Kč

Korunky

00prk provizorní korunka – protemp 200.- Kč
00otisk otisk pentamixem,dimension Penta H + Garant L 9000.- Kč
030512 korunka celokeramická 5950.- Kč
 030611  korunka metalokeramická  5700,- Kč
030411 korunka fasetovaná – kompozitní 4500.-Kč
030611 korunka metalokeramická do 18 let věku pac. 3000.- Kč

cena kovu se připočítává

Můstky

030211 korunka plášťová celokovová 2200,-Kč
040211 mezičlen můstku fasetovaný kompozitní 2200,- Kč
040315 mezičlen můstku metalokeramický 2700,- Kč
040312 mezičlen můstku celokeramický 2900,- Kč
070211 celková snímatelná náhrada horní 3900,- Kč
070231 celková snímatelná náhrada dolní 3700,- Kč

cena kovu se připočítává

Protézy

060211 částečná snímatelná náhrada horní 5400,- Kč
060231 částečná snímatelná náhrada dolní 5600,- Kč
060219 pružná pryskyřičná náhrada Deflex 7500,- Kč
121001 část. imediátní náhrada do 4 zubů 3100,- Kč
121002 část. imediátní náhrada více zubů 4100,-Kč
060213 horní skelet. náhrada 2 spony 7600,- Kč
060214 horní skelet. náhrada 3 a více spon 8400,-Kč
060233 dolní skelet. náhrada 2 spony 7600,-Kč
060234 dolní skelet. náhrada 3 a více spon 8400,-Kč
121013 horní celková náhrada – imediátní 6200,-Kč
121014 dolní celková náhrada – imediátní 6200,- Kč

Opravy

100211 zub v náhradě 340,- Kč
100111 lom protézy 460,-Kč
100311 oprava spony 850,-Kč
100411 rozšíření náhrady včetně spony 1260,-Kč

Parodontologie

00par ošetření parodontu mimo poj. 600.- Kč
00dla fotokompozitní parodontol. dlaha – 1 zub 1200.- Kč

Bělení

00běd bělení domácí 4900.- Kč

Další výkony

00zoč zmeškaná a neomluvená návštěva 200.- Kč
/t. j. ztráta ordinačního času /
00adm administrativní výkon 100.- Kč

Zboží

00tepek TePe, Curaprox – kartáčky měkké 90.- Kč
00tepem TePe mezizubní kartáčky 160.- Kč

Tyto ceny vychází ze skutečné věcné kalkulace ekonomicky oprávněných
nákladů této praxe.